Cách làm Lover ( Lam chắn nắng ) nhanh , gọn bằng công cụ Curtain Mullion.

Có nhiều cách để làm ra được Louver , chẳng hạn như thông qua công cụ Railing , Model In Place … Nhưng cách sau đây sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian và hiệu quả vẫn được đảm bảo.

Chúng ta vẫn có một Project thông thường , sau đó mở phần Family ở bảng Project Browser. Kéo tiếp xuống đến phần Curtain Wall Mullion .

Mở Family Curtain Wall Mullion.
Duplicate một trong ba Rectangle Mullion và đổi tên.
Kích đúp vào Family , bảng sẽ được hiện lên.
Chỉnh góc nghiêng tùy ý và Width on side cả hai bên nên bằng nhau.

Sau đó chúng ta vẽ sẵn một Curtain Wall . Vào mục Edit Type của Curtain Wall đó , Duplicate và đổi tên . Phần Horizon Grid chúng ta để Maximum hoặc Fixx Number. Kéo xuống đến phần Horizon Mullion , chúng ta để mục Interior Type là Family chúng ta tạo lúc đầu , hai phần còn lại để trống.

Bắt đầu Setup cho Curtain Wall.
Setup thành công.
Để bỏ đi tấm kính panel , Curtain Panel chúng ta setup là Empty.
Vẽ một tường Curtain Wall Panel khác.
Ấn tab để chọn được tấm Curtain Panel bất kỳ.
Chọn Curtain Wall Panel đó là Curtain Panel chsung ta vừa tạo.
Tự do chuyển Curtain Panel làm lam chắn nắng.

Chúc các bạn áp dụng thành công !

Nguồn : iBIM jsc

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*