Giới thiệu về IBIM LEGION

iBIM Legion là cộng đồng BIM của Việt Nam, xây dựng trên mục tiêu đem lại sân chơi chung cho các tổ chức, công ty và nhân sự trong lĩnh vực BIM.

Khi BIM đang phát triển mạnh, các công ty đều hướng đến phát triển và quản lý dự án theo giải pháp BIM, nhưng ngôn ngữ và quy chuẩn chung cho cả cộng đồng BIM tại Việt Nam vẫn chưa thống nhất. iBIM Legion cung cấp cho bạn quy chuẩn dựa theo ISO: 19650:2019.

Cộng đồng iBIM Legion gồm các tổ chức, công ty sử dụng chung quy chuẩn do iBIM cung cấp, bao gồm cả Architecture, Structure, M.E.P và quản lý. Cộng đồng là nơi môi giới công việc giữa công ty với công ty, với công ty có nhu cầu với các nhóm freelancer có kỹ năng triển khai, là cầu nối tuyển dụng cho các công ty vận hành BIM với các nhân sự tiềm năng.

  • Xây dựng, sử dụng quy chuẩn chung
  • Cộng đồng BIM
  • Chia sẻ công việc
  • Đề xuất các bất cập trong quá trình vận hành BIM để xây dựng giải pháp
  • Mạng lưới công ty
  • Freelancer
  • Khách hàng