Tạo ký hiệu với Generic Annotation trong REVIT

Đối với việc thi công bản vẽ, việc tạo Tag cho những Category cơ bản và cần thiết nhất như sàn, cửa sổ, cửa đi,…và không thể thiếu phần mục chú thích cho từng kí hiệu tag được. Bài viết này sẽ giới thiệu đến Generic Annotation.

Chúng ta có một Project bình thường với Tag phần sàn chẳng hạn. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở Family : Metric Generic Annotation để tạo phần chú thích cho từng phần Tag.

Metric Generic Annotation.

Khi đã mở được Family rồi , chúng ta vào phần Create , và chọn Label có biểu tượng chữ A. Ngay khi vừa kéo chữ A vào giữa tâm hai đường RP (Reference Planes), bảng Edit label sẽ được hiện lên. Nhấn vào biểu tượng bên dưới để tạo ra biến mới. Bảng tạo biến mới hiện ra và chúng ta bắt đầu đặt tên biến.

Biểu tượng tạo biến mới.
Để biến ở dạng Text tức là điền thông tin vào.
Nhấn OK xong thì biến Ký hiệu sẽ được xuất hiện ở bảng phía tay trái , ấn mũi tên để được “load” sang bên phải.
Phần Sample Value chính là phần mình điền giá trị tạm thời vào.
Chọn phần Create để bắt đầu vẽ các đường Line cho ký hiệu.
Vẽ xong các đường Lines.

Tiếp tục chúng ta tạo thêm phần chú thích bên cạnh , bằng cách lại sử dụng công Label chữ A.

Tạo ra biến mới là ghi chú.
Làm tương tự như với biến Ghi chú.
Chúng ta có thể Duplicate để chỉnh cỡ chữ nhỏ hơn nếu muốn.
Phần Text Size để chỉnh cỡ chữ.

Chúng ta load vào trong Project và sử dụng , kích vào phần trống để điền thông tin cần thiết.

Load vào Project và sử dụng ,.

Chúc các bạn áp dụng thành công !

Nguồn : iBIm jsc

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*