Cách làm lan can kính bằng công cụ Curtain Wall.

Ở những bài lần trước , chúng ta đã biết cách tạo lan can kính cho cầu thang , kể cả không dùng đến công cụ lan can để tạo lan can kính. Lần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo lan can kính bằng công cụ đắc lực khác_ Curtain Wall.

Để tạo ra lan can kính, trước hết chúng ta cần tạo ra một Family mới để load vào trong dự án có Curtain Wall. Để mỗi một mảng Curtain là một tấm kính của lan can, chúng ta mở Family mới dạng : Metric Curtain Wall Panel.

Giao diện của Metric Curtian Wall Panel.

Về phần mặt đứng của Family, chúng ta tạo thêm các Reference Plane cách bốn đoạn Reference Plane có sẵn một đoạn nhất đính. Chúng ta đặt biến cho đoạn hở ra đấy cho bốn đoạn bằng nhau . Chẳng hạn biến đấy chúng ta đặt tên là Panel Gap chẳng hạn.

Vẽ thêm bốn đoạn Reference Plane.

Tiếp theo chúng ta tạo tấm kính Panel ở giữa bằng công cụ Extrusion. Trước khi vẽ , chúng ta vè mặt bằng của Family và vẽ thêm hai đoạn Reference Plane đối chiếu nhau ở giữa đoạn Reference Plane có sẵn , để lúc vẽ xong tấm kính chúng ta lấy hai đoạn Reference Plane đó làm mặt phẳng khóa cho bề dày tấm kính luôn. Chúng ta đặt biến cho bề dày tấm kính ở mặt bằng , chẳng hạn đặt tên là Panel Thickness.
Trở lại về mặt đứng để vẽ Panel bằng Extrusion, chú ý mỗi khi vẽ chúng ta khóa đường Line lại với Reference Panel , ở cả mặt bằng lẫn mặt đứng.

Đặt biến Panel Thickness.
Vẽ các đường Line và khóa lại.

Chúng ta đặt biến vật liệu cho tấm Panel. Tiếp theo chúng ta bắt đầu vẽ thanh Baluster. Chúng ta sẽ vẽ bằng công cụ Revolve ( xoay tròn ) để vẽ thanh Baluster ở hai bên tấm kính. Vẽ thêm một RP ( reference plane ) nữa ở trên cùng và đặt tên biến là Top Baluster.

Tạo thêm RP và đặt tên biến là Top Baluster.

Về mặt bằng và set phần mặt phẳng trước . Chúng ta chọn mặt phẳng ở giữa. Khi chọn xong, chúng ta trở về mặt đứng để vẽ đường bao của Revolve. Lưu y vẽ đến đâu chúng ta khóa đường Line với RP ở đó.

Lưu ý khi vẽ xong chúng ta Dim đoạn chiều rộng của baluster và khóa số Dim vào để cố định.
Đặt biến vật liệu cho thanh Baluster.

Vẽ đường Axis Line để quay tròn xong , chúng kết thúc vẽ thanh Baluster. Để có một thanh Baluster nữa đối xứng sang bên kia chúng ta dùng công cụ Mirror. Chạy thử các biến để kiểm tra trước khi vẽ tiếp .

Vẽ xong thanh Baluster và tấm kính.

Việc tiếp theo là chúng ta tiến hành vẽ thanh Handrail nối giữa 2 đoạn Baluster. Chúng ta vẽ hai đoạn RP tương ứng với chiều cao tiết diện của thanh Handrail.

Sau khi vẽ hai RP mới , chúng ta Dim , chọn số Dim và khóa nó lại.

Bắt đầu vẽ thanh HandRail bằng Extrusion . Chúng ta chọn mặt phẳng RP ở giữa thanh Baluster để vẽ . Lưu ý khi vẽ đến đâu thì chúng ta khóa Lines vs RP lại với nhau.

Khóa Lines với RP lại với nhau.

Tích dấu xanh kết thúc vẽ profile , chúng ta về mặt đứng để nối đoạn Handrail cho hoàn chỉnh . Khi chúng ta kéo đoạn Extrusion đến RP thì luôn nhớ khóa với RP để Handrail chạy theo.

Hoàn thành vẽ Handrail.

Tiếp tục chúng ta vẽ thanh nối giữa tấm kính và thanh Baluster. Trước khi vẽ chúng ta tạo thêm RP để làm vị trí tựa cho thanh nối.

Tạo ra thêm hai RP nữa.
Đặt biến.

lần này chúng ta vẽ đấu kính bằng công cụ Sweep. Chúng ta về mặt bằng và bắt đầu vẽ đường Line.

Vẽ đường Sketch , chú ý khóa đường line với RP.

Xong chúng ta tích dấu xanh và bắt đầu vẽ profile ở mặt đứng. Khi vẽ profile lưu ý chúng vẽ dựa trên đường RP mà chúng ta vừa tạo mới lúc nãy xong.

Khóa Line và RP với nhau.
Offset profile lên vị tri trên , chú ý khóa Line.
Tích dấu xanh để hoàn thành . chúng ta Mirror để có đoạn đấu kính bên kia.

Chúng ta bắt đầu mở một dự án mới và vẽ một tường Curtain Panel .

Vẽ tường Curtian Wall.
Chọn Fixed Number để điều chỉnh số.

Chúng ta vào mục Edit Type của Curtain Panel , vào phần Vertical Grid và để Layout là Fixed Number để phần kính được chia đều theo chiều dọc , cũng như chúng ta có thể chỉnh bất kỳ số nào chúng ta muốn.

Tường kính Curtain Panel được chia đều theo chiều dọc.

Load Family Glass Panel chúng ta vừa tạo vào dự án. Chúng ta lại vào Edit Type và chọn phần Curtain Panel là Family chúng ta vừa tạo.

Chọn phần Curtain Panel là family chúng ta đã tạo ra.
Hoàn thành lan can kính.

Trong trường hợp muốn chỉnh sửa các biến của tấm Panel trong lan can kính , chúng ta chọn Family ở bảng Project Browser . Vào phần Curtain Panel , chúng ta sẽ thấy hiện ra đúng tên Family đó và kích đúp vào , bảng thông tin cùng với các biến mà chúng ta đã tạo ra lúc trước để có thể chỉnh tùy ý.

VỊ trí Family để hiện ra bảng tùy chính.
Bảng tùy chính hiện ra và chúng ta có thể điều chỉnh theo ý muốn.

Chúc các bạn áp dụng thành công !

Nguồn : iBIM jsc

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*