Cách tạo ô cửa sổ tròn cho tường hoặc bất cứ Profile khác ?

Đối với những bức tường có hình dáng ô cửa sổ đặc biệt như hình tròn hay bất kỳ hình dáng khác thì chúng ta xử lý như thế nào ?

Ô cửa sổ tròn đặc biệt.

Chúng ta mở Family mới dưới tên là Metric Window . Giao diện sẽ hiện ra có sẵn là hình chữ nhật , giờ chúng ta sẽ Edit bức tường để không theo cố định hình vuông nữa.

Giao diện ban đầu của Metric Window.

Kích đúp vào ô cửa để có thể sketch. Giờ chúng ta có thể Edit Sketch thành bất kỳ hình dáng nào chúng ta muốn.

Chúng ta có thể Edit Sketch theo ý muốn.

Vẽ một RP ( Reference Lines ) ở giữa , xong chúng ta ấn EQ để RP mới ở giữa hai RP ngang có sẵn.

Ấn EQ để RP mới ở chính giữa.
Đặt biến Width và Height bằng nhau.
Vẽ Profile tròn .
Đặt biến mới cho bán kính hình tròn.
Biến mới này chúng ta đặt bằng Width chia đôi.

Tiếp theo chúng ta tạo đường viền bao tròn bằng công cụ Sweep. Lưu ý khi vẽ đường bao của Sweep , vẽ tới đâu chúng ta nên khóa đến đó.

Khóa Lines.
Xong lúc vẽ Profile , chúng ta cũng khóa các Line lại với RP hoặc đường.

Chúng ta Dim đoạn chiều dài của profile và đặt nó làm một biến riêng biệt. Để phần rìa này được riêng biệt , khi tạo biến chúng ta để biến ở dạng Instance.

Để biến dạng Instance.

Ấn dấu tích xanh để Finish , chúng ta bắt đầu tạo vật liệu cho phần viền .

Đặt biến cho vật liệu.
Sau đó tạo vật liệu mới cho biến đó.
Mở thư viện vật liệu cho vật liệu cửa sổ.

Sau đó chúng ta load vào trong Project có tường sẵn và thử đặt vào.

Cho phép chúng ta chỉnh đường viền kích cỡ tự do mà không bị ảnh hưởng.

Chúc các bạn áp dụng thành công !

Nguồn : iBIM jsc

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*